مرکز مجازی مهدویت
التماست می کنم آقا
چرا دعا و اشک شب، به دل اثر نمي‌کند به کلبه حقير من، کسي نظر نمي‌کند...
یك هفته بى‏قرارى
در پاى سرو قدت سر مى‏نهم به زارى  باشد كه یك قدم هم بر چشم من گذارى...
جام شکسته
  آيت الله محمدحسين بهجتي اردکاني رحمه الله (1314-1386ش) از عالمان و شاعران معاصر است که از آغاز جواني...
يار ما
گر يار به ما رخ ننمايد چه توان كرد؟ زان روي نقاب ار نگشايد، چه توان كرد؟...
همین‌ امروز یا فردا…
آری‌ همین‌ امروز و فرداها کسی‌ از نسل‌ آدم‌...
دلبرا ما به هوايت در ميخانه زدم
دلبرا ما به هوايت در ميخانه زدم پشت پا ما به بت و خانه و کاشانه زديم...
قدم به ديده بنه، مکرمت به آيين کن
شب مرا به طلوع ستاره، رنگين‌کن شراب خاطره را با حضور، شيرين کن...
اگر بيايي
اگر بيايي، چشمهايم را سنگفرش راهت خواهم كرد  تو مي آيي و در هر قدم، شاخه اي از عاطفه خواهي...
اماما! حضرت مهدي موعود
و مهرت ريشه در جانم نموده كه اين گونه پريشانم نموده...
RSS