مرکز مجازی مهدویت
اگر بيايي
اگر بيايي، چشمهايم را سنگفرش راهت خواهم كرد  تو مي آيي و در هر قدم، شاخه اي از عاطفه خواهي...
جمعه یعنی یک غزل دلواپسی
 جمعه يعنى يك غزل دلواپسىجمعه يعنى گريه هاى بى كسى...
السلام اي حجت ثاني عشر
السلام اي حجت ثاني عشر کي شود آيي برون از پشت در...
دلبرا ما به هوايت در ميخانه زدم
دلبرا ما به هوايت در ميخانه زدم پشت پا ما به بت و خانه و کاشانه زديم...
وسعتي بي انتها دارد غمت
وسعتي بي‌انتها دارد غمت اي خوشا آن دل که باشد محرمت...
چه کند مي‌گذرد لحظه‌هاي دور از تو
چه کند مي‌گذرد لحظه‌هاي دور از تو نمي‌کنند مگر لحظه‌ها عبور از تو...
ساعات عمر من همگي غرق غم گذشت
ساعات عمر من همگي غرق غم گذشت دست مرا بگير که آب از سرم گذشت...
يوسف گم کشته به من باز رسان
يوسف گم کشته به من باز رسان  تا طرب خانه کني بيتِ حَزن باز رسان...
غمت خون دل صاحبدلان ريخت
غمت خون دل صاحبدلان ريخت نگارا! جسمت از جان آفريدند...
RSS