مرکز مجازی مهدویت
نقش نو، برصفحه هستي كشيد
نقش نو، برصفحه هستي كشيد امتي گيتي گشايي آفريد...
غمت خون دل صاحبدلان ريخت
غمت خون دل صاحبدلان ريخت نگارا! جسمت از جان آفريدند...
زرديم و زرد تا که بياري بهار را
زرديم و زرد تا که بياري بهار را خشکيم و خشک تا که بباري بهار را...
السلام اي حجت ثاني عشر
السلام اي حجت ثاني عشر کي شود آيي برون از پشت در...
نگاه تو
از نو شکفت نرگس چشم انتظاري‌امگل کرد خار خار شب بي‌قراري‌ام...
هدیه خدایى
طاووس كبریایى! اى هدیه خدایى!  تو دیدنى‏ترینى، اى دیدنى، كجایى؟...
چه کند مي‌گذرد لحظه‌هاي دور از تو
چه کند مي‌گذرد لحظه‌هاي دور از تو نمي‌کنند مگر لحظه‌ها عبور از تو...
اشکي فشان براي خدا ابر نو بهار
خورشيد قطره‌اي است ز مهر نگاه تو هر صبح مي‌چکد ز رخسار ماه تو...
ساقی جمعه
بر بام تنهايي نشستم تا بيايي با گريه‌ها دل را شكستم تا بيايي...
RSS