مرکز مجازی مهدویت
غروب جمعه
 دنیا به دور شـهر تو دیـوار بسته است هر جمعـه راه سمت تو انگار بسته است...
بهارها همه در انتظار روی تواَند
بهارها همه در انتظار روی تواَند  نگاه تشنه لبان تشنة سبوی تواَند...
بازآ، دلم زگردش دوران شکسته است
بازآ، دلم زگردش دوران شکسته است چون کشتی از تهاجم طوفان شکسته است...
می آید آنکه دلش با ماست
می‌آید آنکه دلش با ماست دنیا به خاطر او برپاست...
مثل باران بی‌ریا و ساده‌ای
مثل باران بی ریا و ساده‌ای چون دعا، مهمان هر سجاده‌ای...
نگارا! جسمت از جان آفریدند
 نگارا! جسمت از جان آفریدند ز كفر زلفت ایمان آفریدند...
جمال عشق پيدا مي‌شود، وقتي تو مي آيي
جمال عشق پيدا مي‌شود، وقتي تو مي‌آيي بساز عيش، برپا مي‌شود، وقتي تو مي‌آيي...
فرض کن حضرت مهدی(عج)به تو ظاهر گردد
فرض کن حضرت مهدی(عج)به تو ظاهر گردد ظاهرت هست چنانیکه خجالت نکشی؟...
هيچ کس نيست عزادار، به اندازة‌ عشق
هيچ کس نيست عزادار، به اندازة‌ عشق اين همه خسته و تب‌دار، به اندازة عشق...
RSS