مرکز مجازی مهدویت
دير شد
مولاي من وقت آمدنت دير شد بيااين دل در انتظار فرج پير شد بيا...
این جمعه هم گذشت
ساعات عمر من همگی غرق غم گذشتدست مرا بگیر که آب از سرم گذشت...
ملكوت
جـمـعـه‌ها طـبـع مـن احـساس تـغـزل داردنـاخـودآگـاه بـه سمـت تـو تـمایـل دارد...
به اميد تو
دوباره جمعه گذشت و قنوتِ گریان مانددوباره گیسوی نجوای ما پریشان ماند...
غم هجران
بازآ، دلم زگردش دوران شکسته استچون کشتی از تهاجم طوفان شکسته است...
در آرزوى تو باشم‏
در آن نفس كه بميرم در آرزوى تو باشم‏بدان اميد دهم جان كه خاك كوى تو باشم‏...
طلسم غربت
حسرت نگاه پنجره‌ها را گرفته استبغضی گلوی زخمی ما را گرفته است...
كى رفته‌اى…؟!
كى رفته‏ اى زدل، كه تمنا كنم تو را؟!كى بوده ‏اى نهفته، كه پيدا كنم تو را؟!...
جرعة صبر
ای به تقویم دلم از همه تکرارترینیار را در شب تردید خریدارترین...
RSS