مرکز مجازی مهدویت
این جمعه هم گذشت
ساعات عمر من همگی غرق غم گذشتدست مرا بگیر که آب از سرم گذشت...
آخرين ستاره
اى آخرين ستاره كه تاخير مى كنى من زود آمدم، تو چرا دير مى كنى...
در آرزوى تو باشم‏
در آن نفس كه بميرم در آرزوى تو باشم‏بدان اميد دهم جان كه خاك كوى تو باشم‏...
طلسم غربت
حسرت نگاه پنجره‌ها را گرفته استبغضی گلوی زخمی ما را گرفته است...
ترنم
وسعتي بي‌انتها دارد غمتاي خوشا آن دل که باشد محرمت...
طالع بيدار
سالها رفت و دلم در تب وتاب است هنوزنقش مستوری من نقش بر آب است هنوز...
جرعة صبر
ای به تقویم دلم از همه تکرارترینیار را در شب تردید خریدارترین...
هنوز غايب
مست می‌وصالم آقا بده جوابی جانم فدای نامت دیگر نمانده تابی...
كجايي
ای تیر نگاهت به دل زار کجایی ای روی گلت شمع شب تار کجایی...
RSS