مرکز مجازی مهدویت
همه باید بسوزند مگر نقدي بر فیلم جنگ جهانی z
در ادامه نقد و بررسی فیلم های آخرالزمانی هالیوود به فیلمی می پردازیم که سال قبل در سینماهای جهان...
سينماي هاليود، سينماي متعهد!
صرف نظر از ارزش گذاري و موضع گيري اعتقادي و گرايش هاي ايدئولوژيك، آيا سينماي هاليوود مصداق روشن يك...
افسانه، دروغ يا آرزوهاي نهفته غرب؟...
به بهانه طرح مباحث گسترده در داخل و خارج كشور پيرامون آخرين توليد خصمانة هاليوود و سينماي غرب نوشتار زیر...
منجيان هاليوودي (1)
مي گويند سازمان سيا در پرونده حضرت مهدي ، فقط عکس ايشان را کم دارد. در واقع آنها به...
سینما در گرداب (1)
رسانه يكي از ابزارهايي است كه دنياي غرب به وسيله آن در کشورهاي جهان سومي، به خصوص در كشورهاي...
منجيان هاليوودي (2)
در مقاله قبل(منجیان هالیودی (1))، مطالبي را درمورد فعاليت غرب وسينماي هاليوود دربارة منجي آخرالزمان، بيان داشتيم و...
نگاهي ديگر به موضع آخرالزمان در سينماي هاليوود
سردمداران اين حركت، شيطان پرست نيستند؛ چون اساساً هيچ اعتقادي ندارند و به هيچ ماورا و معنويتي قائل نيستند...
آخر الزمان در آثار سينمايي هاليوود
در اين نوشتار پروندة آثار سينماييِ دنياي غرب را دربارة سوژه و موضوع آخرالزمان و ناجي جهاني مي گشاييم...
نوستراداموس و پايان جهان
ادادشتي بر دو فيلم مبتني بر پيشگويي هاي نوسترا داموس مردي که فردا را ديدThe Man Who Saw Tomorrow و...
RSS