عوامل دشمنی غرب با مهدویت! افسانه، دروغ يا آرزوهاي نهفته غرب؟... غرب و مسأله جهاد بي‌بي‌سي بر ضد مهدويت (1) بي‌بي‌سي عليه مهدويت (2) مهدي، آن‌گونه که غرب معرفي مي‌کند! (2) روشهاى مبارزه و ستيز دشمن با فرهنگ مهدویت پروژه آخر الزمان سازی مهدی ستیزی مهدي، آن‌گونه که غرب معرفي مي‌کند! (1) بي‌بي‌سي عليه مهدويت (3) به سوی یک آخرالزمان مصنوعی و جعلی هاليوود كارخانه اَبَرقهرمان سازي راه‌هاي مقابله با فعاليت‌هاي ضد مهدوي در فضاي مجازي شيطان در عصر ظهور، در آثار سينمايي هاليوود امپرياليسم فرهنگي سينما در گرداب (2) نوستراداموس و پايان جهان آخر الزمان در آثار سينمايي هاليوود نگاهي ديگر به موضع آخرالزمان در سينماي هاليوود منجيان هاليوودي (2) سینما در گرداب (1) منجيان هاليوودي (1) سينماي هاليود، سينماي متعهد! همه باید بسوزند مگر نقدي بر فیلم جنگ جهانی z