عوامل شکل گیری بدعت ها مهریه ات را به من بده در مبارزه با خرافات چه بايد كرد ؟ مدعی دروغین یمانی چرايي پيدايش آسيب «تطبيق گرايي» در آموزة مهدويت رهبران عرفان هاي دروغين، هيچ جاذبه‌اي ندارند! اميرکبير و قاطعيت در مبارزه با انحرافات ويروس پس زدگي اين انگشتر خيلي خاصه! ويژگي هاي شخصي و شخصيتي مدعيان زمینه های گرایش پیروان به مدعیان نقش استعمار در رشد مدعیان ادعای امام زمانی یک زن وهابيت علیه مهدویت (9)