مرکز مجازی مهدویت
مسأله طول عمر امام زمان(عج الله تعالی فرجه الشریف)
و به راستی نوح را به سوی قومش فرستادیم. پس در میان آنان هزار سال، به استثنای پنجاه سال،...
منجي گرائي از ديدگاه قرآن (آيات وراثت صالحان)
 هيچ گروه يا قومي را نمي بينيد مگر اينكه به شخصيتي به عنوان منجي اعتقاد دارند. مسئله ايمان به ظهور...
سيماي ياران امام مهدي ( علیه السلام) در قرآن
  قيام حضرت مهدي( علیه السلام) يكباره و ناگهاني رخ مي‌دهد و در آن زمان فرصتي براي آمادگي جهت همراهي با...
حقيقت فَرَج از منظر روايات رضوي (عليه السلام)
  در فرهنگ شيعي و روايي ما،اصطلاح انتظار فرج يك مفهوم بسيار مهم است كه ريشه در فطرت انسانها دارد   ...
امام مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف در قرآن
...
طرح معناي امام و شرايط امام از ديدگاه قرآن
امام كسي است كه به او اقتدا مي شود و در امور مقدم داشته مي شود. پيامبر، امام امت و...
امام، نعمت الهي
آيا ندانسته اند كه خدا آنچه را كه در آسمان ها و زمين است، مسخّر شما ساخته و نعمت...
خلافت مؤمنان، وعده الهي
خدا به كساني از شما كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده اند، وعده داده است كه حتماً آنان...
ذخيره الهي
اين آيه در ادامه آياتي است كه درباره گفتوگوي شعيب (علیه السلام) با قومش در رابطه با چگونگي معامله...
RSS