مرکز مجازی مهدویت

مربی هنرمند

مربي شخصی است که ؛ افراد تحت اختيارش را براي محيطي که در نظر دارد، تربيت مي کند بنابراین : مربی فردیست که ؛ با تکیه بر اندیشه الهی  انسان و موقعیت های گوناگون او را شناسایی می کند تا بتواند انسان مخاطب خود را در برخود با همه پدیده ها تعریف کند .

انسان مربی ، متربی خود را برای زمان و مکان معین تربیت نمی کند؛ بلکه اصولی را در اختیار او قرار می دهد که متربی بتواند در هر موقعیتی موضعگیری های متنوعی را با توجه به شرایط زمان و مکان داشته باشد

زیرا مربى، پرورش موجودی با عظمت، پیچیده و داراى استعداد و خلاقیت‌هاى بى‌انتها را بر عهده ‌دارد و از طرفی امر تربیت و تعلیم از حساس‌ترین و ظریف‌ترین کارهایى است که یک مربى به عهده مى‌گیرد.

به همین لحاظ مربى مهدوی شخصی است که ؛ در پرتو الطاف خداوند متعال و عنایات امام عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) به ظرافت‌ها و رموز اعماق وجود انسان منتظر پى برده و در مسیر تربیت و هدایت او به سمت حکومت مهدوی، از وجود انسان مخاطب در این زمینه بهره می گیرد.

پس مربیان مهدویت باید شرایط و صفاتى را دارا باشند، تا بتوانند انسان منتظر را، در جامعه ی منتظر به سر منزل مقصود برسانند .

مربی هنرمند باشید؛

چون مربی هنرمند با هرکس به شیوه خودش رفتار می کند.مربی هنرمند، در فرصت کوتاهی مخاطبان خود را شناسایی کرده و به قلق و رفتار و روحیات هر یک آشنا شده و با توجه به مشخصات هر مخاطب با او ارتباط برقرار می سازد.

 مربی هنرمند، در نتیجه به این نکته می رسد که، هر فراگیر انسان خاصی بوده و نیازمند یک نوع رفتار خاص است

پیامبران خدا همان گونه که در ارتباط تکلمی با گروه‌ها و تیپ های مختلف با زبان خاص آنان سخن می گفتند، به طور قطع و مسلم رفتارشان نیز مختلف و گوناگون بوده است.

یعنی در ارتباط با کودکان رفتار خاص کودکانه داشتند، در ارتباط با بزرگسالان رفتاری دیگر داشتند و این از نکته های هنرمندی مربی است.

منبع:

1. برگرفته از سایت راسخون