مرکز مجازی مهدویت
موعود در آيين مسيحيت
كلمه‌ي «انجيل» در زبان يوناني به معناي مژده است: مژده به فرا رسيدن ملكوت آسمان يا پيمان تازه. گروه...
ملت های جهان در انتظار مصلح جهاني
مسأله‌ي عقيده به ظهور مصلحي جهاني امري عمومي و همگاني است و مختص مكاتب و اديان مذكور نبوده، بلكه...
موعود در آيين بودا
آيين بودا يكي از شاخه‌هاي كيش هندوست. اين آيين از هندوستان بيرون آمده و به خاطر گ سترش در...
موعود در آيين هندو
آيين هندو در قديم دين برهمايي خوانده مي‌شد كه به برهما (Brahman)، خداي هندوان اشاره مي‌كرد. اين آيين، گونه‌اي...
موعود در آيين يهود
پيامبر دين يهود ـ يا بني اسراييل ـ حضرت موسي (عليه السلام) مي‌باشد. يهود يكي از سه دين بزرگ...
مسيحيت و دو چهره از مسيح موعود
در قسمت‌ قبل به دنبال بحث از منجي در آيين مسيحيت، مفاهيم و کليات آن بيان شد و مسيحا در...
هزاره گرايي در مسيحيت
يکي از مفاهيم کليدي موعود در مسيحيت، دورة هزاره گرايي است. اين مفهوم در عهد جديد شش بار آمده...
درآمدي بر آينده نگري در اديان
در يک نگاه‌‌، آينده بشر تاريك و ظلماني تلقي گرديده و نگاه دوم، نگرش مثبت و سازنده­اي است که...
ماشيح منجي يهود
واژه ماشيح عنوان موعودخواهي و نجات‌بخشي ـ كه امروز مطرح است ـ در يهود نبوده و اساساً پيشينه آن...
RSS