مرکز مجازی مهدویت
چیستی انتظار
اگر مفاهيم صحيح و واقعى واژه‌ها درك شود، اشتباهات و سوء تفاهماتى كه در شناخت مذهب و اهداف آن...
وظایف منتظران
بي‌گمان شخصيّت انسان‌ها متأثر از رفتارهايي است که در زندگي انجام مي‌دهند. اين رفتارها، براساس آموزه‌هاي ديني، داراي اعتبار و...
آيا ما منتظريم؟
آرزوها و آمال انسان‌ها معيار خوبي براي سنجش ميزان رشد و تعالي آن‌ها است.آرزوهاي متعالي، حكايت از كمال روح و...
ريشه يابي انتظار
گل‌هاي باغ، چشم به راهند تا سايۀ باغبان مهربان را بر سر خود ببينند و از دستان پرمهر او...
انتظار كاربردي (2)
انتظار فرج در روايات اهل بيت (عليهم السلام) خود بخشي از فرج دانسته شده است، چه اين كه...
انتظار كاربردي (1)
انتظار فرج در روايات اهل بيت (عليهم السلام9 خود بخشي از فرج دانسته شده است، چه اين كه با...
آثار انتظار
انتظار حلقه‌ي اتصال شيعه با امام معصوم (عليه السلام) و معيار ارزش انسان‌ها و عامل پويايي و سازندگي و...
مفهوم صحیح انتظار
انتظار در لغت يعني «چشم به راه بودن» اما براي درک مفهوم آن بايد دانست که انتظار يک...
فضيلت انتظار
در روايات اسلامي, مقام و منزلت والايي براي منتظران فرج امام زمان (عليه السلام) بيان شده است....
RSS